Naše cíle

Našim cílem jsou šťastné a dobře prospívající děti a spokojení rodiče. Nepodporujeme přehnanou soutěživost rodičů, kteří chtějí, aby se právě jejich ,,pláváček“ potápěl hned po první lekci a přeplaval bazén ve dvou letech. Přibližně do čtyřech let děti nezatěžujeme přehnaným nácvikem plaveckých způsobů, protože psychomotorický vývoj není na takovéto dovednosti dostatečně zralý, ale prohlubujeme plavecké dovednosti: potápění,výdech do vody, orientaci pod vodou, splývavé polohy na břiše a na zádech, pády a skoky do vody s potopením a vyplaváním na hladinu, znakové a kraulové nohy. K nácviku těchto dovedností nejčastěji užíváme hru, básničky, říkadla, písničky.

Přáli bychom si aby se k nám děti těšily a proto je do ničeho příliš nenutíme.

V Baby clubu PLOUTVIČKA rodičům nabízíme možnost naučit se dobře rozumět svému dítěti, správně jej nosit a bezpečně s ním manipulovat na suchu i ve vodě a vychutnávat si tak pocity štěstí s miminkem. Vždy respektujeme psychomotorický vývoj dítěte a veškeré pohybové aktivity ve vodě i na suchu z něj vycházejí.

Naše kurzy vedou odborně vyškolení instruktoři, kteří vlastní certifikát o absolvování akreditovaného kurzu MŠMT a ovládají metodiku a didaktiku plavání a to jak s kojenci, batolaty, dětmi v předškolním věku, ale i s dospělými.

Proč se rozhodnout pro „kojenecké“ plavání

V plodové vodě se dítě vyvíjí 9.měsíců. Nitroděložní život mu nabízí teplé, měkké a bezpečné prostředí, kdy vnímá tlukot matčina srdce, její hlas. Navíc maminčina chůze ho příjemně kolébá. Po narození se toto vodní, klidné, tmavé prostředí dosti radikálně změní a je pak na rodičích a odborném personálu nemocnice, jak mu tuto změnu ulehčit a jak mu co nejlépe připomenout pobyt v bezpečí, tak jak to znají z maminčina bříška.

Přínosy:

 • zlepšení celkového zdravotního stavu
 • posílení srdečně-cévního systému
 • zlepšení vitální kapacity plic
 • zlepšení peristaltiky střev
 • otužování
 • posílení spánkového režimu
 • zlepšuje se chuť k jídlu
 • téměř jediná možnost pohybové aktivity pro děti do jednoho roku
 • příprava na vstup do kolektivu
 • prohloubení citových vazeb mezi dítětem a rodičem
 • zpestření mateřské dovolené a výměna zkušeností s ostatními rodiči